خانه / مالیات و دارایی

مالیات و دارایی

مباحث مالی در امور دارایی و مالیاتی

ابطال مصوبه شورای پول و اعتبار توسط دیوان عدالت/خبر خوش برای صاحبان چک‌های برگشتی

چک برگشتی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد

ادامه مطلب »