خانه / مهندسی عمران / مقالات تخصصی

مقالات تخصصی

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره روش اجزای محدود

پایان نامه کارشناسی ارشد "بررسی مدل های ارائه شده برای منحنی تنش-کرنش در ظرفیت باربری و شکل پذیری سازه های بتن آرمه به روش اجزای محدود"

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد "بررسی مدل های ارائه شده برای منحنی تنش-کرنش در ظرفیت باربری و شکل پذیری سازه های بتن آرمه به روش اجزای محدود" دانشگاه آزاد واحد زاهدان می باشد و توسط جناب آقای مهندس هادی آخوندزاده تهیه و گردآوری شده است.

ادامه مطلب »