خانه / متره و برآورد

متره و برآورد

صورت وضعیت ، متره و برآورد

کتاب آموزش متره ، برآورد و آنالیز بهاء

کتاب آموزش متره ، برآورد و آنالیز بهاء - مهندس سعادتمند

دانلود کتاب آموزش متره ، برآورد و آنالیز بهاء که به توضیح کاملی درباره متره ، فهرست بها ، شرایط پیمانکاری و غیره که بر اساس آخرین دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد و در 122 صفحه

ادامه مطلب »