خانه / آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی

پاسخنامه آزمون تاسیسات مکانیکی – شهریور 95

پاسخنامه آزمون تاسیسات مکانیکی - شهریور 95

دانلود سوالات و پاسخ نامه نهایی آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی نظام مهندسی برای شهریور 95 ویژه شرکت کنندگان آزمون پایه 3 نظام مهندسی ساختمان که تمامی پاسخ های 60 تست ارائه شده در آزمون به صورت تشریحی پاسخ داده شده است و توسط گروه آموزشی دکتر تن زاده ( موسسه آموزشی پوران پژوهش ...

ادامه مطلب »

پاسخ نامه آزمون نظارت تاسیسات برقی – شهریور 95

پاسخ نامه آزمون نظارت تاسیسات برقی - شهریور 95

دانلود سوالات و پاسخ نامه نهایی آزمون نظارت تاسیسات برقی نظام مهندسی برای شهریور 95 ویژه شرکت کنندگان آزمون پایه 3 نظام مهندسی ساختمان که تمامی پاسخ های 60 تست ارائه شده در آزمون به صورت تشریحی پاسخ داده شده است و توسط گروه آموزشی دکتر تن زاده ( موسسه آموزشی پوران پژوهش ...

ادامه مطلب »