خانه / عمومی و پایه / دانلود گزارشکار آزمایشگاه فیزیک 1

دانلود گزارشکار آزمایشگاه فیزیک 1

گزارشکار آزمایشگاه فیزیک

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 که بخشی از درس فیزیک 1 – دینامیک می باشد. این گزارش کار به صورت کاملا تایپی و همراه با فرمول ها و روش محاسبه آزمایشات فیزیک 1 به صورت مصور در 17 صفحه شامل 5 آزمایش بوده و توسط جناب آقای مهندس علی رضا رنج بردار تهیه شده است.

 

آزمایش شماره 1 کولیس:

ابزاری است برای اندازه گیری طول ،قطر داخلی وخارجی وعمق اجسام کولیس از دوقسمت تشکیل شده است که یک قسمت آن متحرک ویک قسمت آن ثابت است.قسمت ثابت کولیس از پایین بر حسب میلیمترمدرج شده است وقسمت متحرک آن را میشود بر روی آن لغزاندواگر نیاز بود بوسیله پیچی قسمت متحرک را در جای خود محکم کرد بر روی قسمت متحرک نیزدرجه ای درجه بندی ای قرار داردکه این درجه بندی،درجه ورنیه نامیده می شود.هریک ازقسمت های متحرک وثابت دارای یک پاشنه وشاخک برای اندازه گیری قطر داخلی وخارجی جسم هستند ودر پشت کولیس تیغه نازکی قرار داردکه به قسمت متحرک متصل است کهبا آن عمق جسم را اندازه می گیرند.

 

آزمایش شماره 2 اندازه گیری با ریزسنج:

وسیله ای است که با خاصیت پیچ ساخته شده است ومی تواندقطرسیمها واجسام کروی شکل ویاضخامت صفحات نازک را با دقت خیلی زیاد اندازه گیری کند.ریزسنج ازیک قسمت ثابت تشکیل شده است.که یک رکاب فلزی می باشدکه به یک طرف سندان کوچکی نصب شده ودرطرف دیگر آن میلیمتری تقسیم بندی شده است.قسمت 1یا0/5استوانه مدرجی است که روی آن با تقسیم بندی های قسمت مساوی تقسیم 100یا50متحرک ریز سنج یک پوسته استوانه ای شکل است که محیط آن به شده است. این استوانه توسط پیچی که روی آن قرار داردمی تواند روی استوانه ثابت مدرج زیرین میلیمتر 1یا0/5 یا یک میلیمتر است.یعنی اگراستوانه یک دور بچرخداستوانه 0/5حرکت کند.گام این پیچ جلویا عقب می رودومیله ای که به پیچ وصل است به همین اندازه به سندان نزدیک یا از آن دور می شود. قسمت مساوی تقسیم میکنند.100میلیمتراست دور استوانه متحرک رابه1درریزسنجهایی که گام پیچ برروی استوانه ثابت خطی قرار داردکه محور تقسیم بندی استوانه ثابت است.هنگامیکه صفر استوانه متحرک در برابراین خط قرار داشته باشد،اگر استوانه متحرک یک دوربچرخدصفر استوانه متحرک دوباره درمقابل این خط قرار می گیرد پس به ازای یک دوری که استوانه میزندازمقابل این میگذرد.اگر هنگامیکه جسم را بین سندان ومیله متحرک قرار دادیم وجسم را 100تا0قسمت از100خط بین این دوپرس کردیم دو حالت وجود دارد:

1- یا لبه استوانه متحرک بر روی یک درجه از استوانه ثابت قرار دارد.

2 -یااینکه از یک درجه ردشده ولی به درجه بعدی نرسیده است.

 

آزمایش شماره 3 تعیین ظرفیت گرمایی ویژه اجسام جامد:

ابتداکالریمتر را بادرپوش وزن کرده سپس مقدار 100 گرم آب داخل کالریمترریخته و آن را به هم بزنیدتا دما ثابت شوددمای اولیه آب ودرون آب بشر قرار میدهیم سپس بشر را روی چراغ قرار دهیدبعدازجوش mxمجهول را وزن کرده آمدن آب درون بشردمای آب جوش رایاداشت کنید این دما نام داردسریعا جسم جامدرادرون θ θ کالریمترقرار داده ودرپوش آن را میگذاریم وآن رابه هم می زنیم ووقتی دما ثابت شد دمای تعادل e رایاداشت می کنیم وبااستفاده از رابطه زیر ظرفیت گرمایی جسم مجهول رابدست می آوریم.

 

آزمایش شماره 4 تعیین ظرفیت گرمایی با کالریمتر:

برای تعیین ظرفیت گرمایی کالریمتر مقدار 1m gr  آب را در داخل کالریمتر ریخته پس از تعادل حرارتی درجه حرارت را اندازه گرفته و با  T1 مشخص کنید ( .اینکار را با قرار دادن دماسنج در جای مخصوص خود بر روی در پوش کالریمتر انجام میدهیم و پس از آن با قرار دادن در پوش کالریمتر در دماسنج در داخل آب قرار گرفته و دمای را به ما نشان می دهد ..حال مقدار m2 gr سر جای خود آب راتا درجه حرارت T2  گرم کرده و بلا فاصله به آب کالریمتر اضافه کنید. (مقدار 50gr آب را درداخل یک بشر ریخته و بر روی حرارت قرار می دهیم و در داخل بشر یک دماسنج برای کنترل دما قرار می دهیم هنگامی که دما از دمای اولیه مقداری بالاتر رفت شعله را خاموش کرده و آب داخل بشر را به کالریمتر اضافه می کنیمو پس از برقراری تعادل درجه حرارت سیستم را اندازه می گیریم .دمای تعادل بین دو جسم اندازه می گیریم سپس محاسبه می کنیم.

 

آزمایش شماره 7 آونگ ساده:

آونگ ساده دستگاه ایده آلی است شامل یک جرم نقطه ای که از یک نخ غیر کشسان و بدون جرم آویخته شده است. هرگاه آونگ از وضعیت تعادل به اندازه زاویهθ به یک سمت منحرف و سپس رها شود، تحت تاثیر نیروی بازگرداننده شروع به نوسان می کند .یعنی روی یک کمان حول یک نقطه ی تعادل ، حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد.

 

جهت دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  • لینک دانلود

لینک کوتاه مطلب : http://boondad.ir/?p=8067

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامت دارها لازمند *

*